• 064 5926 800

USLUGE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I JAVNIM USTANOVAMA

USLUGE privrednim društvima i javnim ustanovama


Pored upravljanja objektima, u našoj ponudi je i niz drugih usluga:
1. čišćenje objekata;
2. poliranje podova objekata;
3. održavanje pripadajućeg zemljišta objektu;
4. hortikultularno uređenje pripadajućeg zemljišta objektu;
5. čišćenje snega i uklanjanje ledenica u zimskom periodu;
6. tekuće tehničko održavanje;
7. održavanje liftova;
8. video nadzor;
9. obezbeđenje objekta;
10. usluge hauz-majstora.

Čišćenje i poliranje objekata


Higijeni u zajedničkim delovima objekata, kao i u objektima pridajemo posebnu pažnju, iz razloga što nečistoće, virusi i zaraze iz komunikacionih sredina, holova i hodnika kao zajedničkih delova zgrade, neminovno se unose u stanove, kao posebne delove zgrade. Korisnicima naših usluga nudimo detaljno i redovno čišćenje po veoma pristupačnim cenama, a higijena se ostvaruje najsavremenijim sredstvima uz korišćenje, kako standardnih alata za čišćenje, tako i sofisticiranih tehnologija za povećanje nivoa higijene, a sve u nivou želja i zahteva komintenata.

Održavanje pripadajućeg zemljišta za redovnu upotrebu objekta


Izgled okoliša objekta oslanja se prvenstveno na sam vizuelni i estetski izgled pripadajućeg zemljišta objektu, sezonsko i redovno šišanje i iznošenje trave, rezidbu i uređivanje oblika žbunja i krošnji drveća, kao i iskorenjivanja i odstranjivanja samoniklih divljih stabala.

Hortikulturalno uređenje pripadajućeg zemljišta objektu


Vizuelni i estetski izgled pripadajućeg zemljišta objekta unapređujemo projektovanim hortikulturalnim uređenjem okoliša kroz sejanje trave, sadnju cvetnica, niskog rastinja, ukrasnog šiblja i četinara, kao i redovnim šišanjem, okopavanjem i đubrenjem biljaka.

Čišćenje snega i uklanjanje ledenica u zimskom periodu


Jedan od bitnijih bezbedonosnih elemenata koji utiču na kvalitetan boravak u objektima privrednih društava i javnih ustanova u zimskom periodu, svakako je čišćenje snega ispred ulaznih vrata u objekat, koji obezbeđuju sigurnu i zdravstveno bezbednu komunikaciju između trotoara i samog objekta. Ono na šta smo posebno ponosni je uklanjanje ledenica sa olučnog sistema na krovu objekta, koji direktno mogu da ugroze zdravlje i život, kako pripadnika stambene zajednice, tako i slučajnih prolaznika.

Tekuće tehničko održavanje


Ova usluga treba da se podrazumeva u svakom poslovnom objektu, a naročito onom starijem od 10 godina, jer osnovna bezbednost bazira se na elementarnoj ispravnosti električnih instalacija, uređaja i opreme, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, protivpožarnih instalacija i opreme, olučnih sistema i gromobranske mreže. Ne održavanje navedenog, za posledicu može proizvesti ogromne troškove vlasniku ili držaocu objekta ogromne finansiske troškove, sobzirom da havarije nastale na ovim sistemima su obično poplave ili požari.
U delu tekućeg tehničkog održavanja objekta, posebno smo ponosni na kontrolu i održavanje gromobranske mreže, jer gromobranske mreže u R. Srbiji apsolutno niko ne kontroliše, zanemarajući ulogu ovih mreža i moguće stravične posledice.
U slučaju nastanka kvarova električnih instalacija i gromobranskih sistema, pucanja cevovodne instalacije ili zapušenja kanalizacione mreže, što je praktično nemoguće predvideti, kvalitetnom uslugom tehničkog održavanja najveći broj problema i kvarova je moguće u velikom delu preduprediti preventivnim delovanjem, redovnim nedeljnim kontrolama zgrade (objekta) i nadzorom nad njenim pripadajućim uređajima, sistemima i mrežama.
Kontrolni obilasci objekta imaju za cilj uočavanje i otklanjanje manjih tehničkih nedostataka, u zavisnosti od pripadajućih mreža, sistema i opreme zgrade (objekta), a u mogućnosti smo da ponudimo obim usluga tehničkog održavanja u skladu sa zahtevima i finansijskim mogućnostima klijenata.

Održavanje lifta


Stambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada ili poslovni objekat koji ima lift, u obavezi je da obezbedi odgovarajući redovan mesečni pregled u sklopu održavanja, a u cilju uvećanja bezbednosti korišćenja lifta i njegovog rada bez zastoja tokom cele godine, uz istovremeno obezbeđivanje najviših tehničkih performansi lifta.


Video nadzor


Upravljati objektom sa manjim ili većim brojem poslovnih prostora, za nas predstavlja poseban bezbedonosni izazov. Stvaranje bezbedne i konforne radne sredine, u današnje vreme postaje sve zahtevnije.
Iz tih razloga, pored prikupljanja podataka o licima koja stalno borave u objektu, preporučujemo vlasnicima ili držaocima poslovnih objekata postavljanje i instalaciju video nadzora, a istovremeno mi i postavljamo uređaje i sisteme video nadzora, prvenstveno kod ulaznih vrata u objekat, kako bi se pratila cirkulacija lica koja ulaze i izlaze iz objekta, a video zapise skladištimo na nosiocu memorisanja u dužini do 30 dana, radi efikasne zaštite lica i stvari i pouzdane komunikacije sa nadležnim državnim organima - Ministarstvom unutrašnjih poslova i Javnim tužilaštvom.
Pored već navedenih radnji, preporučujemo postavljanje i postavljamo digitalne brave na ulaznim vratima, radi efikasne zaštite objekta i neželjenih ulazaka u objekat nezvanih lica.

Usluge hauz-majstora


U cilju redovnog održavanja pripadajućih uređaja i opreme objekta, hauz-majstor vrši redovne kontrole navedenog, počev od šarki i automata na ulaznim vratima, katanaca i brava na strujnim mernim mestima, kao i telekomunikacijskih kutija, ispravnost vrata, brava i katanaca na podrumskim i skladišnim prostorijama i mnogo toga drugog, što spada u opis njegove delatnosti.