• 064 5926 800

USLUGE

USLUGE

Pored upravljanja objektima, u našoj ponudi je i niz drugih usluga:
1. čišćenje objekata;
2. poliranje podova objekata;
3. održavanje pripadajućeg zemljišta objektu;
4. hortikultularno uređenje pripadajućeg zemljišta objektu;
5. čišćenje snega i uklanjanje ledenica u zimskom periodu;
6. tekuće tehničko održavanje;
7. održavanje liftova;
8. video nadzor;
9. obezbeđenje objekta;
10. usluge hauz-majstora.


Čišćenje i poliranje objekata

Higijeni u zajedničkim delovima objekata, kao i u objektima pridajemo posebnu pažnju, iz razloga što nečistoće, virusi i zaraze iz komunikacionih sredina, holova i hodnika kao zajedničkih delova zgrade, neminovno se unose u stanove, kao posebne delove zgrade. Korisnicima naših usluga nudimo detaljno i redovno čišćenje po veoma pristupačnim cenama, a higijena se ostvaruje najsavremenijim sredstvima uz korišćenje, kako standardnih alata za čišćenje, tako i sofisticiranih tehnologija za povećanje nivoa higijene, a sve u nivou želja i zahteva komintenata.


Održavanje pripadajućeg zemljišta za redovnu upotrebu objekta

Izgled okoliša objekta oslanja se prvenstveno na sam vizuelni i estetski izgled pripadajućeg zemljišta objektu, sezonsko i redovno šišanje i iznošenje trave, rezidbu i uređivanje oblika žbunja i krošnji drveća, kao i iskorenjivanja i odstranjivanja samoniklih divljih stabala.

Hortikulturalno uređenje pripadajućeg zemljišta objektu

Vizuelni i estetski izgled pripadajućeg zemljišta objektaunapređujemo projektovanim hortikulturalnim uređenjem okoliša kroz sejanje trave, sadnju cvetnica, niskog rastinja, ukrasnog šiblja i četinara, kao i redovnim šišanjem, okopavanjem i đubrenjem biljaka.

Čišćenje snega i uklanjanje ledenica u zimskom periodu

Jedan od bitnijih bezbedonosnih elemenata koji utiču na kvalitetan boravak i život stambene zajednice u zimskom periodu, svakako je čišćenje snega ispred ulaznih vrata u objekat, kao i poslovnih delova zgrade koji obezbeđuju sigurnu i zdravstveno bezbednu komunikaciju između trotoara i objekta.Ono našta smo posebno ponosni je uklanjanje ledenica sa olučnog sistema na krovu objekta, koji direktno mogu da ugroze zdravlje i život, kako pripadnika stambene zajednice, tako i slučajnih prolaznika.

Tekuće tehničko održavanje

Ova usluga treba da se podrazumeva u svakom stambenom objektu, a naročito onom starijem od 10 godina, jer osnovna bezbednost članova stambene zajednice bazira se na elementarnoj ispravnosti električnih instalacija, uređaja i opreme, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, protivpožarnih instalacija i opreme, olučnih sistema i gromobranske mreže. Ne održavanje navedenog izaziva ogromne troškove samoj zgradi (objektu) i vlasnicima stanova i lokala (posebnih delova zgrade). U slučaju nastanka kvarova električnih instalacija i gromobranskih sistema, pucanja cevovodne instalacije ili zapušenja kanalizacione mreže,što je praktično nemoguće predvideti, kvalitetnom uslugom tehničkog održavanja najveći broj problema i kvarova je moguće u velikom delu preduprediti preventivnim delovanjem, redovnim nedeljnim kontrolama zgrade (objekta) i nadzorom nad njenim pripadajućim uređajima, sistemima i mrežama. Kontrolni obilascizgrade (objekta) imaju za cilj uočavanje i otklanjanje manjih tehničkih nedostataka, u zavisnosti od pripadajućih mreža, sistema i opreme zgrade (objekta), a u mogućnosti smo da ponudimo obim usluga tehničkog održavanja u skladu sa zahtevimai finansijskim mogućnostima klijenata.

Održavanje lifta

Stambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada ili poslovni objekat koji ima lift, u obavezi je daobezbedi odgovarajući redovan mesečni pregled u sklopu održavanja, a u cilju uvećanja bezbednosti korišćenja lifta i njegovog rada bez zastoja tokom cele godine, uz istovremeno obezbeđivanje najviših tehničkih performansi lifta.

Video nadzor

Upravljati zgradom sa manjim ali i većim brojem stanova i poslovnih prostora (posebnih delova zgrade), za nas predstavlja poseban bezbedonosni izazov. Stvaranje bezbedne ikonforne životne sredine, u današnje vreme postaje sve zahtevnije.
Iz tih razloga, pored prikupljanja podataka o licima koja borave u zgradi, preporučujemo Skupštini stambene zajednice i postavljamo video nadzor, prvenstveno kod ulaznih vrata u zgradu, kako bi se pratila cirkulacija lica koja ulaze i izlaze iz objekta, a video zapise skladištimo na nosiocu memorisanja u dužini do 30 dana, radi efikasne zaštite lica i stvari i pouzdane komunikacije sa nadležnim državnim organima - Ministarstvom unutrašnjih poslova i Javnim tužilaštvom.
Pored već navedenih radnji, preporučujemo i postavljamo digitalne brave na ulaznim vratima, radi efikasne zaštite objekta i neželjenih ulazaka u objekat trećih lica.

Usluge hauz-majstora

U cilju redovnog održavanja pripadajućih uređaja i opreme objekta, hauz-majstor vrši redovne kontrole navedenog, počev od šarki i automata na ulaznim vratima, katanaca i brava na strujnim mernim mestima, kao i telekomunikacijskih kutija, ispravnost vrata, brava i katanaca na podrumskim prostorijama i mnogo toga drugog, što spada u opis njegove delatnosti.