• 064 5926 800

Saradnje sa Stambenim zajednicama

Saradnje sa Stambenim zajednicama


Prvi i osnovni uslov za početak saradnje Stambene zajednice, kao budućeg korisnika naših usluga, je ostvarivanje kontaktakta sa nama, telefonom na broj istaknut na ovom sajtu u prozoru "Kontakti", SMS porukom ili na e-mail, koji se takođe otvara u prozoru ovog sajta "Kontakti", porukom sa tekstom da želite da ostvarite sa nama kontakt, a onda bi smo mi, sa posebnim zadovoljstvom i pijetetom prema Vama, uzvratili kontakt i započeli razgovore o Vašim željama i očekivanjima, a sve u cilju unapređenja kvaliteta življenja Vaše stambene zajednice, ogledano kroz podizanje kvaliteta stambenog ili stambeno-poslovnog objekta u Vašem vlasništvu.

Po ostvarenom prvom kontaktu, sa velikim zadovoljstvom, a sve temeljeći na dugogodišnjem iskustvu u obavljanju ovog izuzetno odgovornog posla i na već izgrađenoj organizacionoj i tehničkoj infrastrukturi, potrudićemo se da Vam detaljno objasnimo i obrazložimo sve prednosti našeg angažovanja, ali predhodno Vas molimo da na ovom sajtu otvorite prozor "Paketi" i priđete "Osnovni paket" koji predstavlja bazu ili osnov naše ponude.

Ukoliko Vaša Stambena zajednica formalno nije formirala Skupštinu Stambene zajednice, kao najviši organ upravljanja Stambenom zajednicom, to ne predstavlja nikakav problem, niti bilo kakvu prepreku našoj saradnji. Spremni smo, sa posebnim zadovoljstvom, da u skladu sa našim profesionalnim aktivnostima, pokrenemo zakonski postupak najpre konstituisanja, a zatim registracije formirane Skupštine stambene zajednice, pred nadležnim organom lokalne samouprave ili Grada, kako to Zakon o stanovanju i upravljanju zgradama i nalaže.

Poseban kvalitet u našem radu, sa kojim se izrazito ponosimo, jeste transparentnost, koja se prvenstveno ogleda, kako u obaveštavanju vlasnika posebnih delova zgrade, isticanjem svih donetih akata Skupštine stambene zajednice na oglasnu tablu Stambene zajednice, tako i istovremenim isticanjem na elektronskojoglasnoj tabli svake od Stambenih zajednica ponaosob, koje su formirane na u ovom sajtu kome ste pristupili, u prozoru "Korisnički servis".

Garantujemo, zasnovano na kadrovskim i tehničkim resursima kojima raspolažemo mi i naši dugogodišnji poslovni partneri, građenim kroz godine iskustva u ovom poslu, izrazito kvalitetan i sveobuhvatan rad na održavanju i temeljnom očuvanju i uvećanju kvaliteta Vašeg objekta, što za posledicu direktno proizvodi podizanje kvaliteta života svih članova Stambene zajednice. a time i uvećanje tržišne vrednosti svakog od posebnih delova objekta stambene ili stambeno-poslovne zgrade.

Ponuđeni paketi naših uskuga, uz minimalnu finansijsku naknadu, najsadržajniji su i najsveobuhvatniji ne samo kod nas u Republici Srbiji, nego u celom regionu Baklana, računajući i zemlje EU, kao što su Hravtska i Slovenija. Pogledajte deo "Paketi", a u okviru njega "Ponuda paketa usluga".

Pored svega prethodno navedenog, nudimo Vam mogućnost da preko našeg sajta www.upravljanjeobjektima.com, u delu "Oglašavanje", i preko naših partnera - Agencija za prodaju nepokretnosti, uvek možete Vaš poseban deo zgrade ponuditi tržištu na prodaju.

Sigurnost, bezbednost i kvalitet življenja članova Vaše Stambene zajednice, kao i Vašeg stambenog ili stambeno-poslovnog objekta u celini, kod nas je u sigurnim rukama!

Kontaktirajte nas i pokrenimo postupak saradnje!