• 064 5926 800

O NAMA

O NAMA


Privredno društvo “Upravljanje objektima" doo Jagodina, osnovano je 07.03.2017.godine, posle usvajanja i stupanja na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

Jedan od osnivača i direktor Privrednog društva"Upravljanje objektima" doo, Dragan Kovačević iz Jagodine, poslom upravljanja zgradama bavi se još od 2011.godine, najpre kao Predsednik Skupštine stanara zgrade, a danas kao profesionalni Upravnik Stambene zajednice zgrade - sve u dobrom interesu svih vlasnika stanova i poslovnih prostora, kao posebnih delova zgrade. U ovom periodu, stekao je bogato iskustvo i visok ugledkod svih klijenata, i obezbedio poslovnu infrastrukturu koja u svakom trenutku može da odgovori izazovima ovog posla i pruži najkvalitetniju uslugu Stambenim zajednicama.

U trenutku stupanja na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao Upravnik je vodio računa o 16 zgrada na teritoriji grada Jagodine, sa oko 800 stanova i poslovnih prostora.

Da se “dobar glas daleko čuje”, potvrđuje činjenica da je Privredno društvo “Upravljanje objektima” doo svoje poslovanje danas proširilo i na Ćupriju, Paraćin i Kragujevac, a sve na zahtev i direktan poziv klijenata!

Zajedno sa našim poslovnim partnerima i podizvođačima, PD "Upravljanje objektima" doo Jagodina trudi se da optimizacijom radova i automatizacijom električnih uređaja i opreme unapredimo kvalitet života svojih klijenta i, u duhu dobrog domaćina, omogućimo im da troškove zajedničke potrošnje električne energije, kao i održavanja stambenih i stambeno-poslovnih objekata, svedemo na najmanju moguću meru. Dakle, klijenti nama poklanjaju svoje poverenje, a mi njima obezbeđujemo uštedu kućnog budžeta i pružamo najkvalitetnije usluge u najširem opsegu.

Sa kolikom pažnjom i profesionalnošću pristupamo čuvanju i održavanju svojine svojih korisnika, posebno ukazuje podatak, da jedini u regionu, u okviru svih naših ponuđenih paketa usluga, snimamo dronom olučni sistem na vrhu zgrade, kao i kompletnu krovnu površinu, u cilju ranog i preventivnog odkrivanja začepljenosti istog, a koji bi iz tog razloga, mogao stvoriti vlagu na poslednjim spratovima stambene ili stambeno poslovne- zgrade, a u zimskom periodu pojavu ledenica koje ugrožavaju bezbednost članova stambene zajednice, a kod krovnih površina rano otkrivanje i otklanjanje oštećenih delova krovne pokrivke, koja bi mogla da prouzrokuje propuštanjem i curenjem atmosferskih padavina, vlagu i štetu na zadnjim spratovima objekta.

Pored upravljanja objektima, u našoj ponudi je i niz drugih usluga:

* čišćenje objekata;
* poliranje podova objekata;
* održavanje pripadajućeg zemljišta objektu;
* tekuće tehničko održavanje;
* održavanje liftova;
* održavanje olučnih sistema;
* održavanje gromobranskih sistema;
* video nadzor;
* obezbeđenje zgrade;
* usluge hauz-majstora.


UPRAVLJANJE OBJEKTIMA


Uspostavljanje i podizanje standarda, kroz organizaciju svih aktivnosti vlasnika posebnih delova zgrade (suvlasnika objekta), video nadzora i praćenja boravka trećih lica u posebnim delovima zgrade, uspostavljanje i održavanje visokoefikasnog nivoa naplate, rad na povećanju nivoa energetske efikasnosti objekta... Svim našim, kako sadašnjim tako i budućim klijentima, nudimo obavljanje svih poslova vezanih za upravljanje stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima, ušta spadaju:
* Konstituisanje Skupštine stambene i stambeno-poslovne zajednice;

* Izrada pečata;
* Otvaranje tekućeg računa;
* Komunikacija sa nadležnim državnim organima i javnim preduzećima;
* Kontrola održavanja higijene;
* Kontrola održavanja osvetljenja;
* Kontrola održavanja liftova;
* Kontrola održavanja protivpožarnog sistema;
* Prikupljanje ponuda za investicione radove;
* Nadgledanje i kontrola svih radova;
* Postavljanje finansijskih izveštaja, obaveštenja i dopisa na Oglasnu tablu;
* Naplata svih finansijskih obaveza od stanara i korisnika posebnih delova zgrade,u ime i za račun Stambene zajednice;
* Anketiranje stanara o novim idejama za unapređenje života stambene zajednice;
* Organizovanje sastanaka stanara i korisnika objekta;
* Izvođenje pravnih radnji u ime Skupštine stambene zajednice, vlasnika ili suvlasnika objekata.


Pored svega navedenog, sa našom tehničkom infrastrukturom i ljudskim resursima, u skladu sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, u stanju smo da naše usluge upravljanja objektimaponudimo i privrednim subjektima, kao i javnim ustanovama:hotelima, poslovnim objektima, sudovima, javnim tužilaštvima, opštinskim upravama, bolnicama, školama... odnosno svim subjektima koji imaju potrebe za našim uslugama.
Ponuda usluga Privrednim društvima i javnim ustanovama obuhvata:

* čišćenje objekata;
* poliranje podova objekata;
* održavanje pripadajućeg zemljišta objektu;
* tekuće tehničko održavanje;
* održavanje liftova;
* održavanje olučnih sistema;
* održavanje gromobranskih sistema;
* održavanje opreme video nadzora;
* usluge hauz-majstora;
* i druge radnje po želji vlasnika objekta.

Upravljanje objektima Privrednih društava i Javnih ustanova obuhvata:

* Komunikacija sa nadležnim državnim organima i javnim preduzećima u cilju upravljanja objektom;
* Kontrola održavanja higijene;
* Kontrola održavanja osvetljenja;
* Kontrola održavanja liftova;
* Kontrola održavanja protivpožarnog sistema;
* Prikupljanje ponuda za investicione radove;
* Nadgledanje i kontrola svih radova;
* Naplata svih finansijskih obaveza od zakupaca i korisnika posebnih delova objekta, u ime i za račun vlasnika objekta;
* Anketiranje zakupaca o novim idejama za unapređenje saradnjevlasnika objekta i zakupaca;
* Izvođenje pravnih radnji u ime vlasnika objekata;
* sve dodatno po želji vlasnika objekta.


Za dogovor i sve dodatne informacije pozovite i kontaktirajte nas na telefon 064 5 926 800 ili e-mail info@upravljanjeobjektima.com