• 064 5926 800

Saradnja sa Investitorima

Saradnja sa Investitorima


Poštovani Investitori,

Naše društvo je Vaš rad i finansijska ulaganja prepoznalo kao obimno i sveobuhvatno angažovanje građevinske operative, kroz ljudske resurse i mehanizaciju u cilju iznošenja stanova, poslovnih prostora, garaža, garažnih mesta i garažnih boksova na tržište nepokretnosti i sticanja profita.

Mnogobrojni vaši objekti su prepoznatljivi kako po eksterijernoj arhitekturi, tako i po lepoti i funkcionalnosti stambenih i poslovnih prostora. Ali, opstati i ostati na tržištu neimara i prodavca nepokretnosti, iziskuje od Vas, kao Investitora, i dalju brigu o već izgrađenim objektima, jer stambeni ili stambeno-poslovni objekat ne predstavlja “mrtvu stvar”, već “živo tkivo”, ogledano kroz kvalitet života Stambene zajednice koja u njemu obitava, jer ne postoji bolja reklama za neimare, kao što ste Vi, nego da vodite stalnu brigu o objektima koje ste već izgradili, a što,u svakom slučaju, u znatnoj meri održava vrednost nepokretnosti, kao posebnih delova tih objekata, ogledane kroz stanove, poslovne prostore, garaže itd, u koje su kupcineretko uložili životne ušteđevine i žele da tu vrednost sačuvaju po svaku cenu i predaju narednim generacijama, svojim potomcima na dalje korišćenje. Za ostvarenje ovakvog dugoročnog načina planiranja poslovanja, koji se u ogromnoj meri bazira na marketingu, sada ste sanama na tržištu stekli mogućnost da u ostvarenju Vaših dugoročnih ciljeva steknete izuzetno kvalitetnog i nadasve pouzdanog poslovnog partnera.

Sa svojim dugogodišnjim iskustvom, ljudskim i tehničkim resursima, kao i kvalitetnim i pouzdanim poslovnim partnerima, u situaciji smo da Vam, uz striktno poštovanje pozitivnih zakonskih propisa, ponudimo niz usluga koje će Vam omogućiti mirno i opušteno bavljenje Vašim poslom, a Vašešem objekte, kako u trenutku predavanja kupcima, tako i niz godina kasnije, činiti privlačnim i poželjnim za investiranje od strane fizičkih lica, a Vaše buduće projekte učiniti još interesantnijim i još traženijim na tržištu nekretnina.

Naše Privredno društvo "Upravljanje objektima" doo formirano je shodno Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, u cilju upravljanja i strukturnog održavanja objekta, pored potpunog tehničkog održavanja svih zajedničkih sistema objekta, zaključno sa protivpožarnim sistemom i - ono što je Stambenim zajednicama najočiglednije - održavanja potpune i detaljne higijene objekata, do nivoa mirišljavosti, u smislu čišćenja i obaveznog povremenog poliranja podova zajedničkih prostorija, objekata stambenih ili stambeno-poslovnih zgrada, hortikulturalnog održavanja pripadajućeg zemljišta objektu, čišćenju snega sa prilaznih magistrala objektu u delu stanovanja, kao i prilaznim magistralama poslovnim prostorima itd. Upućujemo Vas da pogledate na ovom sajtu www.upravljanjeobjektima.com, u prozoru "Paketi", deo "Ponuda paketa usluga", a ono čime se posebno ponosimo i ističemo je redovno preventivno čišćenje i održavanje krovnih olučnih sistema (zavisno od izbora Paketa usluga), snimanjem dronom olučnih sistema i krovnih površina u cilju preventivnog otkrivanja mogućih oštećenja ili zagušenja, sa mogućom preventivnom ugradnjom grejnih kavlova u krovne olučne sisteme, sa ciljem sprečavanja zamrzavanja i stvaranja ledenica na objektu u zimskom periodu. Sve što radimo je transparentno i objavljuje se na elektronskoj Oglasnoj tabli svake Skupštine stambene zajednice, pored ostalog postavljanjem snimaka i video zapisa načinjenih dronom u prozoru "Korisnički servis", na našem sajtu.

Ono što je najinteresantnije za Vas kao neimara i graditelja, a pre svega kao poslovnog čoveka je, detaljno čišćenje i sređivanje svih kako posebnih delova objekta, stanova, poslovnih prostora, tako i podrumskih prostorija, garaža, garažnih mesta i garažnih boksova, nakon građevinskog završetka radova objekta. Ovo nam omogućava da nakon takvog detaljnog pripremanja objekta za predavanje kupcima i tržišnu utakmicu, ugovorno preuzmemo objekat na dalje profesionalno upravljanje.

Sve ovo je, duboko verujemo, u Vašem dugoročnom dobrom interesu. U tom cilju spremni smo da Vam predložimo ugovornu dugoročnu saradnju i našu pratnju svih Vaših poslovnih aktivnosti.

U tom smislu, predlažemo da se na ovom sajtu, u prozoru kome ste pristupili, na poziciji "Ugovor", upoznate se sa našim predlogom opšteg Ugovora sa Vama, koji bi nam pravno omogućio i utemeljio našu dugoročnu saradnju u zajedničkom interesu, a na poziciji "Aneks" možeteda se upoznate sa Aneksom Opštrg Ugovora, koji precizira objekat koji bi smo od Vas preuzeli na dalje upravljanje i održavanje.