• 064 5926 800

CENOVNIK PAKETA USLUGA                                                                                                                                          


                                                                             Temeljeći svoju ponudu na obimu i visokom kvalitetu pruženih usluga, kao i tržišnim cenama, formiran je iznos potreban za
                                                                                     ostvarivanje paketa usluga tekućeg održavanja zgrade stambene zajednice, kao i visina naknade Privrednom društvu
                                                                               "Upravljanje objektima" doo Jagodina za upravljanje objektom i ostvarivanje i realizaciju ponuđenih usluga po paketima.

                                                                                             Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na mob. tel. 064 5 926 800 i e-mail info@upravljanjeobjektima.com